16 stycznia 1949 roku…

16 stycznia 1949 roku, czyli dokładnie 70 lat temu odbył się oblot pierwszego powojennego szybowca Komar-48 (IS-B) o znakach rejestracyjnych SP-732 i numerze fabrycznym 039. Należy dodać, że dokumentację do budowy przekazano w lipcu 1948r. do warsztatów IS/SZD w Bielsku-Białej a oblot odbył się w styczniu 1949r – czyli budowa trwała 6 miesięcy!

sp-732
fot. Szybowiec IS-B Komar-48 SP-732 w okresie letnim z przerobionym już usterzeniem poziomym. Z archiwum Wojskowej Agencji Fotograficznej

Szybowiec SP-732 oblatał inż. Piotr Mynarski na lotnisku w Bielsku-Białej. Komar ten posiadał jeszcze usterzenie płytowe tak jak Komary przedwojenne.