Dane techniczne

 

Komar Komar bis Komar 48 IS-B Komar 49
Rozpiętość skrzydeł [m]:  15,82  15,82 15,82
Długość [m]:  6,77  6,87 6,75
Wysokość [m]:  1,85  1,80 1,75
Powierzchnia nośna [m²]:  17,40  17,40 17,40
Wydłużenie skrzydeł:  14,40  14,40 14,40
Doskonałość:  ~20,20 (49km/h)  ~20,20 (50km/h) ~19 (64km/h)
Prędkość min. [km/h]:  37  40 40
Prędkość opadania [m/s]:  0,64  0,68 0,80
Prędkość dopuszczalna [km/h]:  120 (90)  140 140
Masa własna [kg]:  118  130 148
Masa całkowita [kg]:  200  210 225
Obciążenie powierzchni [kG/m²]:  11,50  12,10 14,10
 Współczynnik obciążenia dopuszczalnego  5,4  6,0
Współczynnik obciążenia niszczącego 9,5 10,5

Profile skrzydła: Go-535   Go-549

Profil usterzenia poziomego: prawdopodobnie IAW-177 modyfikowany (warsztatowo) do grubości ok. 10%